4-stjerners boutiquehotell i hjertet av det gamle Roma

Personvern

I henhold til det italienske lovdekretet Nr. 196/03, Lov om Personvern (heretter kalt “Loven”), har Mascagni Srl en egen Personvernpolitikk ved behandling av dine personlige data som vi kommer i besittelse av via denne hjemmesiden.

I henhold til Seksjon 13 i Lov om Personvern, vil vi spesielt informere våre brukere av hjemmesiden om at:

· Dine personlige data som du oppgir i skjemaet for bestilling eller via email, telefon eller fax kun vil bli benytte for bestilling ved hotellet eller når vi skal svare på spørsmål fra deg;
· Det er valgfritt om du vil legge inn dataene eller ikke, men dersom du ikke gir oss dataene vi spør etter, kan det være at vi ikke klarer å behandle din bestillingen;
· Dataene som du oppgir vil bli behandlet med eller uten elektronisk og automatisk hjelpemidler ved å benytte spesielle prosedyrer for å garantere at all informasjon er sikker og konfidensiell;
· Vi vil ikke formidle dine data til andre, i hvert fall ikke før du ankommer hotellet hvor du vil bli spurt om å gi ditt samtykke;
· Datastyreren er Mascagni Srl, Via Vittorio Emanuele Orlando 90 – 00185 Roma;
· Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å kontakte Data Styreren via email ved å skrive til info@hotelmascagni.com – i henhold til det Italienske lovdekretet 196/03, art. 7 som vi til din nytte siterer i det følgende:

Artikkel 7
(Rett til tilgang til Personlige Data og Andre Rettigheter)

2. Individet skal ha rett til å få bekreftelse om hvorvidt det finnes personlige data som vedkommer ham/henne eller ikke, uavhengig av om de allerede er blitt registrert, og kommunikasjon av denne informasjonen skal være i forståelig form.

2. Individet har rett til å bli informert
a) om kilden til den personlige dataen;
b) om hensikten og metodene i behandlingen;
c) om logikken som blir brukt i behandlingen, dersom denne utføres ved hjelp av elektroniske hjelpemiddel;
d) om informasjon vedrørende institusjonen som behandler dataen, dataprosessorene og de som representerer i henhold til Seksjon 5(2);
e) om objektene eller kategoriene som de personlige dataene vil kunne bli kommunisert til eller som vil kunne få formidlet dataen i sin stilling som representant innenfor landegrensene, dataprosessor/er eller person/er som er ansvarlige for behandlingen.

3. Individet skal ha rett til å bli informert om
a) oppdatering, bildeoppretning, dersom han er interessert, integrasjon av dataen;
b) sletting, anonymisering eller blokkering av data som har blitt behandlet ulovlig, inkludert data som ikke er nødvendig for de formål de ble samlet inn for eller som ble viderebehandlet;
c) bevis på at tilstandene beskrevet under punkt a) og b) har blitt meldt, med hensyn til dets innhold, med hensyn til personene eller institusjonene som dataene ble formidlet til eller gitt videre til, dersom ikke kravet viser seg å være umulig eller medfører en betydelig misforhold mellom belastning sammenlignet med rettighetene som skal ivaretas.

4. Individet har rett til å nekte fullstendig eller delvis,
a) av rettmessig grunn, mot at data som omtaler han/henne behandles, selv om de er relevante for hensiktene i samlingen;
b) mot behandling av personlige data som omtaler han/henne, hvor hensikten er å sende reklamematerial eller for direkte salg eller for markedsanalyser eller kommersielle kommunikasjons undersøkelser.

Mascagni Hotel Rome - Rome, Italy
Via Vittorio E. Orlando, 90 - 00185 Rome
Ph: +39 06 48904040 Fax: +39 06 4817637
E-mail: info@hotelmascagni.com
P.IVA 09255651003